Signing documents

Tildelingskriterier

Indholdsfortegnelse

Når Ordregiver har vurderet om virksomhederne lever op til udbuddets krav til egnethed – det vil sige eksempelvis krav til økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk og faglig formåen – vil tildelingskriterierne herefter være afgørende for, hvem der vinder udbuddet. Den virksomhed der bedst kan udfylde indholdet af tildelingskriterierne, er således den virksomhed, som vinder udbuddet og dermed kontrakten.

Der findes grundlæggende tre tildelingskriterier der kan vælges mellem:

 • Laveste pris
 • Omkostninger eller
 • Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Indholdet af tildelingskriterierne skal være entydigt, objektivt, målbart og gennemsigtigt. Ordregiver har valgfrihed mellem de tre tildelingskriterier, men særligt tildelingskriterierne Laveste pris og Bedste forhold mellem pris og kvalitet, bliver hyppigt anvendt af Ordregiverne. Uanset hvilke tildelingskriterie der er tale om, vil konkurrencen i alle tilfælde være en økonomisk konkurrence under den samlede betegnelse ’det økonomisk mest fordelagtige tilbud’.

Ordregiver skal i udbudsbekendtgørelsen anføre, hvilke tildelingskriterier der er valgt.

Laveste pris

Ved valget af tildelingskriteriet Laveste pris vurderes tilbuddene alene på baggrund af de indkomne priser. Den virksomhed, der har afgivet den Laveste pris, er således den virksomhed, der vinder udbuddet.

Tildelingskriteriet Lavest pris finder ofte anvendelse, når den udbudte opgave er af simpel karakter eller hvor den udbudte opgave kan beskrives detaljeret og entydigt i udbudsmaterialet.

Omkostninger

Ved valget af tildelingskriteriet Omkostninger vurderes tilbuddene på baggrund af en omkostningsberegning fra tilbudsgiverne. Den virksomhed, der ender med de laveste omkostninger, er således den virksomhed, der vinder udbuddet. Ordregiver har således mulighed for at lade konkurrencen omhandle, hvilke totalomkostninger, der er forbundet med den udbudte opgave. Udover pris kan omkostningerne eksempelvis omhandle service, driftsomkostninger eller reservedele.

Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Ved valget af til tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet, vurderes tilbuddene på baggrund af en række underkriterier, fastsat af Ordregiver. Herudover kan underkriterierne være suppleret med en række delkriterier. Den virksomhed, der opfylder kriterierne bedst muligt, er således den virksomhed, der vinder udbuddet.

Ordregiver har som udgangspunkt valgfrihed mellem, hvilket under- og delkriterierne, der skal anvendes, dog er det fælles for disse, at kriterierne skal være relateret til den udbudte opgave og være objektive, så det er gennemsigtigt for tilbudsgiverne, hvordan kriterierne måles af ordregiver.  

Som eksempel på underkriterier kan nævnes:

 • Pris
 • Kvalitet
 • Funktionsmæssig karakter
 • Æstetik
 • Miljømæssige forhold
 • CSR
 • Kvalifikationer hos virksomhedens personale
 • Leveringssikkerhed

Som Tilbudsgiver vil man derfor ofte opleve af under- og delkriterierne ændre sig fra udbud til udbud.

Dan Oxbøl

Dan Oxbøl

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på whatsapp
WhatsApp
Snak med eksperten