Artikler

Læs mere om offentlige udbud

Signing documents
Tildelingskriterier

Når Ordregiver har vurderet om virksomhederne lever op til udbuddets krav til egnethed – det vil sige eksempelvis krav til økonomisk og finansiel formåen og/eller

pen and document
Udbudsbekendtgørelsen

Indgåelse af offentlige kontrakter bygger på et grundlæggende princip, om at der skal skabes forudgående gennemsigtighed i Ordregivers udbud, når det specifikke indkøbs værdi overstiger