Tilbud

Tilbud

Offentlige Udbud

 

 

Jeg rådgiver om - og håndterer tilbudsskrivningen - i forbindelse med tilbudsgivning i offentlige udbud, herunder søgning af udbud, prækvalifikation, gennemgang af udbudsmaterialet, spørgsmål til ordregiver, forfatning af tilbud, kvalitetssikring, implementering og håndtering af eventulle konflikter.

 

Jeg er juridisk specialiste i udbudslovgivningen, men har ligeså stor fokus på indholdet af jeres tilbud ved enten at skrive tilbuddet for jer eller foretage sprogrevision og komme med forslag til forbedringer. I offentlige udbud har tilbudsgiver som regel kun en chance; det skriftlige tilbud. Foruden at tilbuddet skal overholde nogle uskrevne formkrav og besvare en række krav, skal tilbuddet tillige sælge jeres virksomhed og produkt.

 

Vi hjælper selvfølgelig også med salg til det offentlige som ikke er udbudt.

Business-2-Business salg/indkøb

 

 

Rammerne for det skriftlige tilbud ved offentlige udbud, kan ofte med fordel bruges som inspiration i jeres almindelige salgsarbejde B2B.

 

Jeg rådgiver om jeres skriftlige profil, herunder hvordan I sælger jer selv på hjemmesider, sociale medier og i email/post I fremsender til potentielle kunder.

 

Det offentlige sparer milliarder årligt ved at udbyde deres tjenesteydelser og indkøb i offentlig konkurrence. Jeg kan rådgive jer om de indkøb I selv fortager i organisationen, med sigte på at skabe konkurrence blandt de der gerne vil sælge til jer og dermed opnå bedre kvalitet for færre penge.

KONTAKT OS