Kontrakt

Kontrakt

Offentlige Udbud

 

 

Kontraktskomplekset i offentlige udbud er altid givet på forhånd, således at det er ordregiver - den offentlige myndighed - som udarbejder kontrakten som en del af udbudsmaterialet. Kontrakten er ikke til forhandling efter I har vundet udbuddet. I finder ofte en ensidig kontrakt, der primært forholder sig til ordregivers behov, hvorfor det er meget vigtigt, at I som tilbudsgiver forstår indholdet af kontrakten og tager dens konsekvenser i betragtning når I udarbejder jeres tilbud.

 

Hvis der er problemer med kontraktens indhold eller I har forslag til ændringer, skal I påpege dette allerede i spørgsmål/svar fasen, som afsluttes inden tilbudsfristen. Herefter fanger bordet ift. det I har tilbudt og det kan blive en meget dyr lærestreg, hvis der er væssenlige forhold I ikke har været opmærksomme på.

 

Det er der derfor vigtigt, at den rådgivning I modtager, er juridisk funderet i kontrakt- og aftaleret, og ikke alene tager afsæt i erfaringer med offentlige udbud.

Business-2-Business salg/indkøb

 

 

Jeg rådgiver om udarbejdelse af standardvilkår og øvrige handelsvilkår, som I indgår med samarbejdspartnere og kunder, ligesom jeg rådgiver om de vilkår I møder fra kontraherende parter, samt hjælper jer med at tage eventuelle konflikter i opløbet.

 

Jeg søger altid at udarbejde betingelser, som er praktisk anvendelige i det daglige som et værktøj og som er klart forstået af begge parter. Derfor benytter jeg ikke skabeloner, men tager udgangspunkt i alle parters situation.

 

For mindre virksomheder rådgiver jeg tillige om ansættelsesaftaler, lejeaftaler, vedtægter, licenser, MCA/NDA samt yder almen rådgivning på en række øvrige juridiske områder.

KONTAKT OS