Priser

Bid Manager

Værd at vide om prisen

 

 

Hvad koster det at få hjælp til udbud fra Udbudshjælp? Vi er et alternativ til, at du ansætter en medarbejder i din virksomhed og giver derfor altid et tilbud, der er konkurrencedygtig, med den løn du ville betale en fuldtidsmedarbejder med tilsvarende arbejdsopgaver. Vi afregner dog kun for arbejde udført ift. jeres behov og er derfor ofte billigere, end en medarbejder der skal have en fast månedlig løn uanset omfanget af vedkommendes arbejdsindsats.

 

Vi beregner vores timepris udfra tilgængelig lønstatistik med et procentvis tillæg for de udgifter der tilkommer som en medarbejder almindeligvis ikke selv afholder, herunder personalegoder, ferie, pension, kontorhold mv. samt et mindre driftsbidrag til Udbudshjælp.

 

Grundsatsen er afhængig af opgavens omfang, art og kompleksitet. Vi vil gerne give en fast pris, såfremt det er muligt at beregne opgavens forventede omfang - fastprisaftaler skal dog altid betales forud.

 

 

 

Se nedenfor om vores tilbud om Risikofri Rådgivning (No Cure No Pay) eller kontakt os uforpligtende her

 

Risikofri RådgivningTm

 

Risikofri Rådgivning er et særligt tilbud for vores mest prisfølsomme kunder, typisk helt små virksomheder, hvor forretningen står eller falder på, om de vinder den næste offentlige opgave. Risikofri Rådgivning ydes kun ifbm. konkrete offentlige udbud.

 

Risikofri Rådgivning er en aftale om No Cure No Pay. Altså ingen afregning hvis kunden ikke tildeles kontrakten.

 

Tildeles kunden kontrakt, tillægges der en risikopræmie og den samlede afregningspris er i 2018 på 1725 kr/time eksl. moms.

 

Det bemærkes; at alene alm. rådgiving er omfattet af den særlige aftale, mens visse tillægsydelser aftales og afregnes særskilt.

 

Læs mere om betingelser og vilkår for Risikofri Rådgivning her

KONTAKT OS